ยูฟ่าค็อบ999

ยูฟ่าค็อบ999 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเป็นศูนย์กลาง

ยูฟ่าค็อบ999 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเป็นศูนย์กลาง

ยูฟ่าค็อบ999 ฟรานซิสผู้ซึ่งบอกว่าเขาถูกยกขึ้นด้วยอำนาจที่สูงกว่านั้น มาสายเพื่อสวดอ้อนวอนของแองเจลัสทุกสัปดาห์หลังจากติดกับดักเพราะไฟฟ้าดับ สมเด็จพระสันตะปาปาต้องได้รับการช่วยเหลือจากนักดับเพลิงนครวาติกันหลังจาก “แรงดันไฟฟ้าตก” ทำให้ลิฟต์ที่เขาต้องขวางกั้นฟรานซิสติดอยู่ในลิฟต์เป็นเวลา 25 นาที ท่ามกลางฝูงชนที่รออยู่ชั่วนิรันดร์สมเด็จพระสันตะปาปาซึ่งมีอายุครบ 83 ปีในเดือนธันวาคม...

Continue reading...